Meadow Making Event – Creating a Meadow Management plan for your site

Friday 26 November, 9:30am-12:30

This is an in person event at Denmark Farm Conservation Centre – and is being run by Plantlife Cymru. Details below:

Tickets / Tocynnau: https://tixoom.app/plantlife/rp9efgys

Denmark Farm Conservation Centre, Betws Bledrws, Lampeter SA48 8PB

This session will cover the basic principles of meadow making including:

  • site selection and suitability,
  • choosing target species for your meadow,
  • site preparation, seeding and post-management.

As a part of this session, we will be working through a checklist to help you create individual management and restoration plans for your site. The session is suitable for meadow owners of any scale that are considering creating a new meadow.

Creu gweirgloddiau – Creu cynllun rheoli gweirglodd ar gyfer eich safle

Dydd Gwener Tachwedd, 9:30am-12:30

Canolfan Gadwraeth Fferm Denmark, Betws Bledrws, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8PB

Bydd y sesiwn hon yn ymdrin ag egwyddorion sylfaenol creu gweirgloddiau, gan gynnwys:

  • dewis safle a’i addasrwydd,
  • dewis rhywogaethau targed ar gyfer eich gweirglodd,
  • paratoi’r safle, hadu a rheoli dilynol.

Fel rhan o’r sesiwn hon, byddwn yn gweithio drwy restr wirio i’ch helpu i lunio cynlluniau rheoli ac adfer unigol ar gyfer eich safle. Mae’r sesiwn yn addas ar gyfer pobl sy’n berchen ar weirglodd o unrhyw faint sy’n ystyried

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s